TSMCの半導体工場建設が進む現場。約1兆円に上る投資額の半額近くを国が補助する=熊本県菊陽町で

TSMCの半導体工場建設が進む現場。約1兆円に上る投資額の半額近くを国が補助する=熊本県菊陽町で